ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมงอกงาม Quarter 3 ปีการศึกษา 2559


  อ่านต่อ

 • พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙

  พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ – คุณปู่สนองเล่าเรื่องคำสอนที่ได้จากการทำงานใกล้ชิดพ่อหลวง – คุณแม่จือ แม่กิฟ แม่ตุ่ม แม่เค้กและแม่ปิ๊กมาเล่าเรื่องโครงการในพระราชดำริ – พี่ๆประถมแสดงจินตลีลาประกอบเพลง เหตุผลของพ่อ – พี่ๆป.2 ร้องประสานเสียงในบทเพลง พระราชาในนิทาน – คุณพ่อโยธินและพ่อเอ๊ะ ร่วมบรรเลงบทเพลง พวกเรายืนสงบนิ่งน้อมอาลัยเป็นเวลา ๘๙ วินาที ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้พระราชทาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา จากนั้นเราก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน
  อ่านต่อ

 • ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

  ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พวกเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ภูมิใจที่ได้เกิดและเติบโตในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนกาละพัฒน์
  อ่านต่อ

 • กิจกรรมงอกงาม Quarter 2 ปีการศึกษา 2559

  กิจกรรมงอกงามในควอเตอร์ 2 นี้ จัดขึ้นในรูปแบบการเปิดห้องเรียน เด็กๆแต่ละชั้นจะต้องเตรียมกิจกรรมเพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และให้น้องๆ พี่ๆ ผู้ปกครองและคุณครูมาเข้าชม  ซึ่งเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผนเตรียมงานและนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอ ถ่ายทอดความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่น  รวมถึงเรียนรู้วิธีการนำเสนอผลงานของตนเองโดยการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
  อ่านต่อ

 • โรงเรียนกาละพัฒน์ ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนกาละพัฒน์ ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนกาละพัฒน์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 2 3 และ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  อ่านต่อ