กิจกรรมงอกงาม Quarter 2 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมงอกงามในควอเตอร์ 2 นี้ จัดขึ้นในรูปแบบการเปิดห้องเรียน เด็กๆแต่ละชั้นจะต้องเตรียมกิจกรรมเพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และให้น้องๆ พี่ๆ ผู้ปกครองและคุณครูมาเข้าชม  ซึ่งเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผนเตรียมงานและนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอ ถ่ายทอดความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่น  รวมถึงเรียนรู้วิธีการนำเสนอผลงานของตนเองโดยการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

โดยกิจกรรมต่างๆ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26  กันยายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

มีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559            13.30 – 15.30 น.   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559           13.30 – 15.30 น.   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559                9.30 – 10.30 น.    ชั้นอนุบาล 1     /   13.30 – 15.30 น.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559      9.30 – 10.30 น.    ชั้นอนุบาล 3    /   13.30 – 15.30 น.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559               9.30 – 10.30 น.    ชั้นอนุบาล 2   /   13.30 – 15.30 น.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

14429509_559771007543258_1377858495_n

พี่ๆอ.2 และน้องอ.1 กำลังซ้อมการแสดง
14456895_559771050876587_1411413742_o

มาเป็นกำลังใจให้เด็กๆได้ที่ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น ตามวันเวลาดังกล่าวได้เลยนะคะ