กิจกรรมมอเตอร์โชว์

เด็กๆเรียนรู้เรื่องยานพาหนะ จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักประเภทและลักษณะของยานพาหนะต่างๆ