ผีเสื้อแสนสวยกับแมลงเต่าทองปีกกลม

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากแมลงทั้งสองชนิดนี้ คือ วงจรชีวิต การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง
หากพูดถึงเรื่องของเหล่าแมลงแสนสวย ก็จะมีเรื่องเล่าคล้ายๆ กับลูกเป็ดขี้เหร่ ซึ่งเราคงจำได้ว่าโตขึ้นเขาเป็นเช่นไร ผีเสื้อกับแมลงเต่าทองเองก็เช่นกันทุกคนเกลียดกลัวในตัวตนของเขาเมื่อแรกพบ เราจึงชวนเด็กๆ มาเรียนรู้ในคุณค่าของสรรพสิ่งผ่านการเลี้ยงผีเสื้อ เริ่มจากระยะไข่ กลายเป็นหนอน เป็นดักแด้ แล้วจึงกลายมาเป็นผีเสื้อ เด็กๆ ได้เฝ้าสังเกตการเจริญเติบโต การดูแลเอาใจใส่ การส่งผ่านความรัก การยอมรับในความต่างของสรรพสิ่ง และความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็น สุดท้ายเมื่อผีเสื้อแสนสวยพร้อมจะโบยบิน เราก็จะปล่อยเขาไปได้ด้วยความเต็มใจ ใจหายแต่ไม่ฉุดรั้งและไม่หึงหวง