มอญซ่อนผ้า

กิจกรรมพัฒนาร่างกายและสุนทรียะช่วงเช้า ที่น้องๆและพี่ๆได้มาเล่นการละเล่นด้วยกัน