มดจอมพลัง

..มันตัวนิดเดียว มันมีเรี่ยวแรง มันไม่เดินแซงมีระเบียบวินัย เดินเป็นแถวยาว ขนข้าวของกันไป ขนมชิ้นใหญ่ขนไปไว้ในรัง..
เด็กๆ ช่วยกันตีความจากบทเพลงนี้เพื่อเดินทางเรียนรู้เรื่อง มดจอมพลัง คำถามมีอยู่ว่า ลักษณะนิสัยของมดเช่นนี้เชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไร? เราจะแสดงออกอย่างไรให้คนอื่นเห็นว่าเราก็ทำแบบนั้นได้ เด็กๆ ได้ทดลองทำสิ่งต่างๆ ตามพี่มด
เราตระหนักเห็นเรื่องของความสามัคคี มีน้ำใจ การรวมพลังกัน โดยมีมดเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ค่ะ
และครูมีเรื่องราวของมดในวรรณะต่างๆ มาให้เด็กๆ ดู แล้วเดินทางไปสำรวจมดตามที่ต่างๆ ในบริเวณรอบๆ โรงเรียน ทดลองให้อาหารมด มดแบบไหนชอบกินอะไรบ้าง แล้วมดจะขนอาหารไปได้อย่างไรกัน ใช้มือหยิบเหมือนคนหรือเปล่า เด็กๆ ได้ทำการทดลองและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง และเล่าเรื่องตามความเข้าใจค่ะ