กิจกรรมฝึกความอดทน 2558

เดินท่ามกลางแดดร้อนและระยะไกล เพื่อรู้จักหัวใจของตัวเอง