ความงอกงามในชุมชน

เมื่อได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชุมชน เด็กๆจะต้องมาตอบคำถามนี้อีกครั้ง…ว่าชุมชนคืออะไร
พี่อ.3ได้ทำ Mind mapping เพื่อสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้  และร่วมกันออกแบบการแสดงเรื่อง “ชุมชนกาละพัฒน์”
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้ผู้อื่นได้ชมในกิจกรรมงอกงาม

– – –

เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันเป็นชุมชน แม้ว่าเราจะมาจากคนละครอบครัว แม้ว่าเราจะนับถือศาสนาไม่เหมือนกัน แม้เราจะชอบอะไรที่แตกต่าง แต่ชุมชนนี้ก็ให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและ่กัน เราพร้อมที่จะรับฟังกัน ช่วยเหลือกัน

DSCF4233.JPG DSCF4234.JPG DSCF4235.JPG DSCF4237.JPG DSCF4244.JPG DSCF4253.JPG DSCF4337.JPG DSCF4339.JPG DSCF4346.JPG DSCF4359.JPG DSCF4360.JPG DSCF4372.JPG DSCF4484.JPG DSCF4514.JPG DSCF4516.JPG DSCF4519.JPG DSCF4524.JPG DSCF4529.JPG DSCF4549.JPG DSCF4556.JPG DSCF4560.JPG DSCF4564.JPG