ความเป็นมาของชุมชน

เด็กๆรู้แล้วว่าชุมชนของเราอยู่ที่ไหน แต่เด็กๆจะรู้ไหมว่าชุมชนของเรามีความเป็นมาอย่างไร?
จึงเชิญคุณปู่มาเล่าเรื่องความเป็นมาของชุมชนกาละพัฒน์ ให้เด็กฟัง
เด็กๆบอกว่า ชุมชนเกิดมาจาก…

“คนหนึ่งที่มีครอบครัวเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นๆ พอทุกคนช่วยเหลือกันก็กลายมาเป็นชุมชน

02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 13288216_512532845600408_349787317_o.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg