สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

ทำไมจึงต้องมีวันสิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างไรต่อชุมชนของเรา

เรียนรู้จากปัญหา และลงมือทำเพื่อชุมชนของพวกเรา

1.jpg 4.jpg 11.jpg 12.jpg 15.jpg 16.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg 14.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg