รู้จักสถานที่ต่างๆในชุมชน

ในชุมชนของเรามีคนอยู่มากมาย หลากหลายเชื้อชาติ และศาสนา

คุณแม่มาพาพวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และเรายังได้เรียนรู้วิถีชาวพุทธ

กับการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดพิทักษสมณกิจ  แล้วก็ได้ไปห้องสมุด (อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park )

และก็ธนาคาร (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัษฎา) ด้วยนะ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมอำนวยการเรียนรู้ให้กับเด็กๆค่ะ

2.jpg 1.jpg 3.jpg 6.jpg 9.jpg 15.jpg 20.jpg 27.jpg 31.jpg 33.jpg 32.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 38.jpg 37.jpg 44.jpg 4.jpg 5.jpg 7.jpg 8.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg