กระทงขนมปังกับแม่เล็ก

เนื่องในวันลอยกระทง เราจะมาร่วมกันขอบคุณแม่น้ำที่ให้เราดื่มกินและใช้ประโยชน์มากมาย

แต่เราจะลอยกระทงอย่างไรไม่ให้น้ำเน่าเสีย วันนี้แม่เล็กมาพาเด็กๆทำกระทงจากขนมปัง

ปลาก็กินได้ คนก็กิน(อร่อย)ดี

11.jpg 10.jpg 12.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg