การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พี่ๆสำรวจแหล่งน้ำขังตามแหล่งน้ำต่างๆในโรงเรียน สังเกตสี กลิ่น สภาพน้ำทางกายภาพ พี่ๆเปิดห้องเรียนเป็นห้องทดลองต่างๆ พวกเราทดลองเรื่องเสียง แหล่งกำเนิดเสียง เสียงเดินทางอย่างไร เราได้ยิน เสียงสูง-ต่ำ เสียงดัง-เบา เสียงดนตรี เสียงดังๆ เสียที่ไม่น่าฟัง หากเราฟังเสียงดังนานๆ จะรู้สึกอย่างไร พี่ฟิล์มมานำทดลองเรื่องน้ำนำแสง พี่โฟล์คทดลองเรื่องแรงลอยตัว วัตถุในน้ำกับบนบกหนักเท่ากันไหม น้ำมีน้ำหนักไหม น้ำแยกชั้น ตกตะกอนได้อย่างไร เราจะทำให้น้ำสะอาดได้อย่างไรบ้าง พี่มุกดาทดลองสารในชีวิตประจำวัน กรด-เบส ได้ทดลองตัวอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติและพี่ๆทุกคนฝึกใช้กระดาษลิตมัส และuniversal paper test หาค่าสารละลายต่างๆ พี่อชิหากิจกรรมทดลองเรื่องความดันอากาศ ทำไมเป่าลูกโป่งในขวดไม่ได้ แต่ถ้าลองเจาะรูขวดล่ะ พี่จอทร์ชัวทำการทดลองเทียนดูดน้ำ สัปดาห์นี้พี่ๆ ยังได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ที่หาดกมลา ได้พบมิสเตอร์ดอนที่เป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่น และเก็บขยะตามชายหาด ชี้ชวนให้พี่ๆเห็นปัญหาจากสถานที่จริง ขยะที่เราเจอเก็บเท่าไรก็ไม่หมด ขยะเหล่านี้จะไปเป็นอันตรายกับสัตว์ในทะเล นกที่กินฝาขวดน้ำ เต่าที่ติดร่างแหจากเศษอวนที่ถูกทิ้ง สัตว์น้ำที่คิดว่าถุงพลาสติกคือแมงกะพรุน พี่ๆบอกขยะที่เราเจอมากที่สุดคือพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ พี่ๆได้ทำกิจกรรมทดลองสนุกๆ และสรุปความรู้ที่ได้จากการทดลองเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมงอกงามในสัปดาห์ที่10 ซุปเปอร์ยอดเยี่ยมทุกคนค่ะ

 

https://goo.gl/photos/YTw6ez3ipozMZDUv7