อาหารจากสัตว์น้ำ

เมื่อเรารู้จักชื่อเรียกของสัตว์น้ำต่างๆ เด็กๆรู้ไหมว่าพี่สัตว์น้ำเหล่านี้เป็นอาหารที่อร่อยมากเลยนะ

เด็กๆนำอาหารมาจากบ้านคนละหนึ่งชนิด แล้วเรามาลองชิมดูว่าอาหารจากสัตว์น้ำรสชาติเป็นอย่างไร