นำเสนอชิ้นงาน

จากการบ้านงานประดิษฐ์ เด็กๆได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง เรียนรู้การเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ได้ฝึกทักษะการตั้งคำถามและฝึกสมาธิจดจ่อในการฟัง