คุณครูของเรา

ปณิธานความเป็นครู

เป็นความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุจุดหมาย ซึ่งก่อให้เกิดพลังจิตที่จะกำหนดความคิด และการกระทำของตนเอง ซึ่งคุณครู ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ มีปณิธานร่วมกัน ดังนี้

 

  • ย้อนคิดถึงวัยเด็กว่าเราอยากได้ครูอย่างไร เราก็ปฏิบัติอย่างนั้น
  • รักเด็กทุกคนให้เกียรติ หาข้อดี และเสริมพลังให้เป็นคนดีมากยิ่งขึ้น
  • ไม่ยอมปล่อยให้เด็กในห้องล้มเหลวแม้แต่คนเดียว
  • ไม่ยอมปล่อยให้เวลาสูญเปล่า พัฒนาตัวเอง เป็นครูที่ดียิ่งขึ้น ปณิธาน หมายถึง ความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุเป้าหมาย
  • เป็นครูที่ดีไม่ได้เราจะไปทำอาชีพอื่น

ทำเนียบคุณครู