top of page
Kalapat Branche_For Web Background-01.jpg

งอกงามตามกาลเวลา โรงเรียนกาละพัฒน์

โรงเรียนแห่งความสุข

โรงเรียนกาละพัฒน์ตั้งขึ้นบนฐานของความเชื่อที่ว่า

“เด็กทุกคนคือปัจเจก มีอิสระในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เด็กไม่ใช่ทรัพย์ที่ เป็นสมบัติของใคร”

 

เด็กแต่ละคนมีจังหวะนาฬิกาชีวิตเป็นของตัวเอง หากเราพัฒนาเขาให้เติบโตบนจังหวะเวลาของเขาได้ เขาจะงอกงามได้อย่างมีความสุขในแบบที่ เป็นตัวเองได้

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนกาละพัฒน์ ตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อที่ว่า "เด็กแต่ละคนมีจังหวะนาฬิกาชีวิตเป็นของตนเอง" หากเรารู้จักเขา เราจะพัฒนาเขาได้ตรงจุด ให้เขาได้งอกงามไปในแบบที่เป็นตัวเองได้อย่างมีความสุข มาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขทุกวันที่กาละพัฒน์ด้วยกันนะคะ ความสุขเกิดขึ้นจริงได้จากภายในของเราเอง
 

ขอบคุณช่วงสัมภาษณ์ คุณหมอก้องเกียรติ เกตุเพ็ชร์

จากรายการ People+

 

IMG_1141.JPG

Problem-based Learning (PBL)

PBL คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) หมายถึง การเรียน การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปฎิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2566

Contact
bottom of page